Overeenkomsten betreffende de voogdij over kinderen

Familierecht advocaat Den haag

 

De inspectie van het gezin, met name van hun onderlinge betrekkingen en die met de kinderen, is een van de belangrijkste taken die u zult moeten volbrengen in verband met de uitvoering van voogdijovereenkomsten. U moet natuurlijk in de eerste plaats nagaan hoe u de kinderen financieel behandelt, en in de tweede plaats moet u proberen vast te stellen wat het beste is voor de kinderen. Zodra u er zoveel mogelijk van uitgaat dat u in Costa del Sol de beslissingen neemt die gunstig zijn voor de kinderen, zult u, als kwestie van consequentie, uw bewustzijn moeten uitoefenen van wat is toegestaan of niet is toegestaan in een personen- en familierecht.

Ouderlijke vervreemding

De gevolgen van ouderlijke vervreemding kunnen verschrikkelijk zijn voor de persoonlijkheid van zowel de kinderen als de ouders van de kinderen. Als de ouders van een kind in het verleden regelmatig ruzie hebben gemaakt in het bijzijn van de kinderen; als kinderen getuige zijn geweest van huiselijk geweld tussen een moeder en haar echtgenoot; of als een vrouw voortdurend tegen de regels van de moeder ingaat; kan oudervervreemding het gevolg zijn.

Om te voorkomen dat de kinderen het slachtoffer worden van ouderlijke vervreemding heeft u het recht om te weten welke voogdijovereenkomst u met uw ex-echtgenote wilt sluiten. Vaak wordt ouders geadviseerd om pas een overeenkomst met de betrokken ouder en het kind te sluiten als er nog over hun zaak beslist moet worden, maar denk niet dat dit uw problemen zal oplossen. Vergeet niet dat kinderen zich in dezelfde situatie bevinden als u. Als het kind betrokken is bij de laatste ruzie van de ouders, is de kans groot dat u ook dezelfde behandeling krijgt. U kunt in het belang van uw toekomstige kinderen oefenen dat u zich aan uw kinderen zult overgeven.

U kunt de diensten van de Lfingel inroepen om een rechtbank te zoeken die u kan helpen met de problemen die u in uw dagelijks leven ondervindt. De wet bevoordeelt moeders die kunnen aantonen dat zij geen intentie hebben in de zaak en niet zullen weigeren hun kinderen te onderhouden.

De zaak van het betalen van kinderalimentatie

Wanneer zowel een kind als een moeder, bijvoorbeeld een ongehuwde moeder zonder kinderen, uit elkaar gaan, kan worden gewacht op een definitieve uitspraak van de familierechtbank. In dat geval zal de moeder naast de verschuldigde kinderalimentatie de helft van de kinderalimentatie moeten betalen. De vader is verantwoordelijk voor de andere helft. Als zij het niet kunnen opbrengen om de verschuldigde kinderalimentatie te betalen, zal de rechter het bedrag bepalen dat zal worden betaald. Dit zal worden bepaald op basis van de financiƫle draagkracht van de ouders.

In sommige gevallen zijn gescheiden ouders tot stand gekomen met de aanwezigheid van de kinderen, de zaak zal met hen afzonderlijk worden besproken. Dit zal de kinderen helpen begrijpen dat hun ouder hen niet zal verlaten. Als zij ouder zijn dan acht jaar, zullen zij niet langer een factor in de procedure zijn. Als het alleen om kinderen onder de vijf jaar gaat en zij nog geen drie jaar oud zijn, zal de zaak in aanwezigheid van de vader van het kind worden behandeld. Ook als zij jonger zijn dan twee jaar zal de zaak worden behandeld door de vader van het kind als zij ouder zijn dan acht jaar, en als zij jonger zijn dan drie jaar zullen zij geen deel meer uitmaken van de zaak.

Als de vader of de moeder die het gezag over de kinderen heeft, de enige zijn die een afzonderlijke zaak hebben, dan kunnen zij samen kinderalimentatie betalen. Als de kinderen moeten verhuizen wegens een arbeidsovereenkomst, en de moeder of de vader heeft geen kinderen om te onderhouden; dan kan de kinderalimentatie alleen aan de co-ouders worden gegeven; zij zullen de helft moeten betalen.

Lees meer:

Strafrecht advocaat Den haag

Erfrecht advocaat Den haag