Logistiek Banen

Logistiekbedrijf

Inleiding

Logistiekbedrijf begon als een concept rond de Tweede Wereldoorlog om geallieerde troepen te helpen een oorlogsgebied te bereiken. De term werd uiteindelijk gebruikt om het proces van logistieke planning en beheer na de oorlog te beschrijven. Het concept werd in de loop van de decennia verfijnd en gebruikt door bedrijven en organisaties om de snelheid en de capaciteit van het goederenverkeer te verbeteren. Het concept is Geïntegreerde logistiek, waarbij alle activiteiten in verband met de verplaatsing van goederen worden geïntegreerd. Het is holistisch van aard, wat betekent dat rekening wordt gehouden met de verschillende inputs die worden gebruikt om de goederenbeweging tot stand te brengen, d.w.z. vervoer, opslag, voorraadvorming, enz.

In de begindagen van de moderne logistiek deden bedrijven veel aan back loading en forward delivery om de leveringstermijnen te halen. Deze back loading en forward delivery werden gedaan NADAT de goederen waren verplaatst, om het verplaatsingsproces te voltooien en de klant sneller te bereiken. Dit betekende dat er opslagfaciliteiten moesten worden georganiseerd en dat er logistieke professionals in dienst moesten worden genomen.

Typische ingangen en uitgangen

De meest voorkomende inputs voor logistiek zijn:

– Goederenvervoer vanuit het oogpunt van Prosit – Goederenvervoer vanuit het oogpunt van vertrek – Fusies en storingen – Contact met de klant – Aanvaarding van bestellingen – Productiecontrole

De meest voorkomende outputs voor logistiek zijn:

– Totaal verkochte goederen- Goed magazijn status- Netto omzet (bruto verkoop saldo)

De inputs voor de maatstaven van verandering zijn:

– Tijdige statusberichten (bijvoorbeeld – binnen 24 uur na orderaanvaarding,poreus beschikbaarheidsoverzicht,arge trucks niet beschikbaar,onmogelijkheid van verzending,antennes nietBuy-to-FI)- Nationaal voorraadniveau- Vertrouwensniveau- Handelsrekeningsaldo

Hoe is de logistieke afdeling georganiseerd?

De logistieke afdeling is georganiseerd volgens de werkstructuur van het bedrijf. Het is een plaats voor communicatie, coördinatie en afstemming tussen verschillende bedrijfseenheden.

Er is een gemeenschappelijke structuur voor alle logistieke banen. De structuur is afhankelijk van het soort baan en het soort organisatie. Het gaat om de volgende gegevens:

1. Afdeling productie2. Afdeling klantenservice3. Verkoop en marketing4. Inkoop5. Business development en andere bedrijfsontwikkeling6. Planning en analyse7. Besluitvorming op hoog niveau

Het postadres voor alle logistieke banen moet in de advertentie worden vermeld.

Glasvezelnetwerken en Global Positioning Systems

Het internet heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop mensen zaken doen. Het registratieproces is verbeterd met betere technologieën en afspraken door middel van technologie, wat heeft geleid tot een hoog internetgebruik onder de eindgebruikers.

Bovendien is glasvezeltechnologie met succes gebruikt voor een groot aantal commerciële en industriële toepassingen. Logistieke professionals moeten voeling hebben met de mondiale en lokale omgeving om de logistieke eisen van verschillende bedrijven en andere organisaties te kunnen realiseren.

Wat is er vereist voor een logistiek professional?

Elke organisatie werkt, dag in dag uit, aan het optimaliseren van de output van de afzonderlijke bedrijfseenheden, zo luidt het gezegde. Tot de afzonderlijke productie-eenheden behoren picking, verpakking, opslag en bewapening. Voor het vervoer, zowel in de fysieke als in de virtuele wereld, wordt gebruik gemaakt van voertuigen, treinen, vliegtuigen en zelfs van verrijdbare massa’s. Evenzo vereist logistiek het efficiënt laden en lossen van goederen.

Een logistiek professional moet een diploma in vervoer hebben, met de nadruk op het beheer van vervoerskosten/kwaliteitsbeheer, kosten- en prestatiebeheer, en informatietechnologie. Ervaring en praktische vaardigheden zijn beide even essentieel voor deze verantwoordelijkheid.

Het volledige logistieke proces kan worden geoptimaliseerd door de basisprocessen te volgen:

– Goederen die binnen het magazijn moeten worden verplaatst, inclusief het fysieke vervoer van goederen naar de truckstop

– Inventarisatie met het oog op het volgen van de goederen in het magazijn, met inbegrip van controle op 448 producten met specifieke risico’s, en risicobeoordeling

– analyse- en onderzoekswerkzaamheden om na te gaan welke extra risico’s kunnen worden weggenomen door het gebruik van beschermende massa, en prognoses inzake proces, logistiek en kosten

– Het gebruik van technologie voor risicoanalyse en -prognoses, met inbegrip van SAP, MBM, SAP investment management, en RSM-software, en andere toepassingen voor risicobeheer.

– Zodra de goederen in het magazijn zijn opgeslagen, zorgt de logistieke professional ervoor dat de goederen worden beschermd tegen beschadiging en dat de goederen op tijd op de aangewezen plaats aankomen.

– Zodra de voorraad op is, vermindert de logistiek professional de kans op onjuiste aanwezigheid en verlies van voorraad, en eventuele andere gebreken.

Computersoftware, met name toepassingen die verband houden met logistiek, wordt ook gebruikt door de logistieke professional. Het helpt de hele goederenbeweging te controleren en de meest kosteneffectieve weg te bepalen die kan worden genomen om ervoor te zorgen dat de goederen op tijd en in orde op het afhaalpunt aankomen.

Sommige banen in de logistiek vereisen hands-on werk, andere kunnen virtueel worden gedaan. Een baan in de logistiek bestaat vaak uit toegang op afstand en bliksemsnel typen. De logistiek medewerker die op een luchthaven of in een zeehaven werkt, zal vaak communiceren met luchtvrachtafhandelaars en vrachtduikers voordat de goederen van de luchthaven naar het magazijn worden gebracht.

Lees meer

Koeriersdienst
Pakketdienst